Zakład Wycen Nieruchomości - ZACEN

Zakład Wycen Nieruchomości ZACEN z siedzibą w Koszalinie funkcjonuje na rynku od 1990 roku. Zajmujemy się wykonawstwem wszelkich prac związanych z rzeczoznawstwem majątkowym.

Nasze usługi dotyczą w szczególności

wycen nieruchomości, w tym niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych

regulacji stanów prawnych
oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
ustalania wartości nieruchomości i szkód majątkowych

Zakład specjalizuje się przede wszystkim w wycenach:

- nieruchomości rolnych, w tym wielkoobszarowych,
- nieruchomości leśnych,

- nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym,
- szkód poinwestycyjnych,

- sporządzaniu wniosków o wyłączenie z użytkowania rolniczego i leśnego,
- opracowaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Z naszych usług korzystają:

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej ANR SP),
- Lasy Państwowe,
- Starostwa Powiatowe,
- Urzędy gmin

- Sądy,
- Prokuratura,
- Urzędy Skarbowe,

- Przedsiębiorstwa,
- Banki,

- Osoby fizyczne,