Ceny wyceny

Wynagrodzenie i czas wykonania zlecenia ustalane są każdorazowo po zapoznaniu się z podstawowymi dokumentami (rejestr gruntów, mapa ewidencyjna, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości, księga wieczysta).

Cena za usługę jest funkcją nakładu pracy dla danego opracowania i kosztów z nim związanych - nie zależy od wartości nieruchomości.

Cena wynika z:

  • rodzaju zlecenia (operat szacunkowy wyceny nieruchomości, opinia o wartości, analizy rynkowe, konsultacje, inne);
  • typu nieruchomości (np. lokalowa, siedlisko, rolna wielkoobszarowa, zabytkowa, rekreacyjna, przemysłowa);
  • wydatków na przygotowanie dokumentów źródłowych, dojazdów do nieruchomości i urzędów (np. badanie planu zagospodarowania przestrzennego).

Informujemy, że działalność z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego jest obciążona podstawową stawką podatku VAT.