Doradztwo

Część spraw prowadzonych przez naszą firmę dotyczy problemów, przed jakimi stają właściciele nieruchomości. Należą do nich między innymi wysokości opłat i odszkodowań z tytułu zmian wartości nieruchomości tj.:

  • wzrostu wartości nieruchomości na skutej jej podziału,
  • wzrostu lub spadku wartości nieruchomości na skutek zmiany bądź
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wywłaszczenia nieruchomości pod cele publiczne lub ograniczenia prawdo nieruchomości,
  • wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi,
  • użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • itp.