Zakres wyceny

 

Nasze usługi dotyczą w szczególności :

-wycen nieruchomości, w tym niezabudowanych, zabudowanychi lokalowych,

- regulacji stanów prawnych,

- oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,

- ustalania wartości nieruchomości i szkód majątkowych z tytułu:

- ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości,

- wywłaszczenia,

- uchwalenia i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,

- podziału nieruchomości.

Zakład specjalizuje się przede wszystkim w wycenach:

- nieruchomości rolnych, w tym wielkoobszarowych,

- nieruchomości leśnych,

- nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym,

- szkód poinwestycyjnych,

oraz:

- sporządzaniu wniosków o wyłączenie z użytkowania rolniczego

i leśnego,

- opracowaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Operaty szacunkowe i inne opracowania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy większych projektach współpracujemy z grupą specjalistów branżowych.

Z naszych usług korzystają:

- Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,

- Urzędy Gmin,

- Starostwa Powiatowe,

- Urzędy Skarbowe,

- Przedsiębiorstwa,

- Banki,

- Osoby fizyczne,

- Sądy.

W zakładce galeria prezentujemy niektóre z wycenianych przez nas nieruchomości.